Ana içeriğe atla
Doç. Dr. Nagihan GÜR
Nagihan
GÜR
Akademik Personel
Anabilim Dalı
Doktora, Üniversite Adı, Yıl
Balıkesir Üniversitesi, 2014
Araştırma Alanları

Osmanlı ve Fars edebiyatları, Osmanlı kültür tarihi, 19. yüzyıl Osmanlı edebiyat tarihi yazımı, İskoç oryantalist E. J. W. Gibb'in biyografisi ve özel koleksiyonu, Osmanlı fal geleneği, takriz yazını

Biyografi

 

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden, 2007 yılında çift anadal programına kayıtlı olduğu Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünden lisans derecelerini aldı. 2007 yazında Allâme Tabatabâi Üniversitesinin (IRAN) Farsça Dil Öğretim Programına burslu öğrenci olarak katıldı. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünde yüksek lisans öğretimine devam eden Gür, 2009 yılında “Latîfî’nin Eleştirel Perspektifinden Osmanlı Divan Şiirinin Poetikası" başlıklı teziyle yüksek lisansı tamamladı. Aynı yıl Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 2013 yılında Türk Dil Kurumu ve TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Araştırma Burslarını almaya hak kazandı. 2013 yılında Türk Dil Kurumu bursiyeri olarak Chicago Üniversitesi (ABD) Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümünde misafir doktora öğrencisi/araştırmacı olarak bulundu. 2014 yılında, “Klasik Türk Edebiyatında Takriz” başlıklı doktora tezini tamamlayarak doktor unvanını aldı. 2010-2015 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2016 yılında Cambridge Üniversitesi (UK) Tarih Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulunan Gür, burada “Edebiyat Tarihi Yazımı Bağlamında E.J. Wilkinson Gibb’in Osmanlı Şiir Tarihi ve Bu Eserin Yazım Sürecinin Araştırılması”  ve “İskoç Oryantalist E. J. W. Gibb’in Okuma Pratikleri ve Osmanlı Kültürünü Anlama Çabaları” (2017-) başlıklı projelerini yürütmüştür. Nagihan Gür, şu an 19. yüzyıl Osmanlı edebiyat tarihi yazımı ve E. J. W. Gibb'in monografisi (kişisel arşivi, yazışmaları, yazma ve matbu eser kütüphanesi) üzerine bir kitap hazırlamaktadır. 2021-2022 akademik yılında Oxford Üniversitesi Oriental Institute ve Nizami Ganjavi Center'da  misafir öğretim üyesi olarak bulunan Nagihan Gür (https://www.ongc.ox.ac.uk/people/nagihan-gur), 19. yüzyıl Osmanlı edebiyat tarihi yazımı ve E. J. W. Gibb'in monografisi (kişisel arşivi, yazışmaları, yazma ve matbu eser kütüphanesi) üzerine bir kitap hazırlamaktadır.

Tutinâme (2014) ve Hikâyenin Hikâyesi (Osmanlı’da Bir Kadın Anlatısı: Afîfe Hanım Sergüzeşti) (2020) adlı kitapların yazarı olan Nagihan Gür, İskender Pala Armağanı (2021) adlı kitabın editörlüğünü yapmıştır. 

Nagihan Gür ayrıca 2016 yılından bu yana "Yeniden Kullan: Ekolojik Bilinci Geliştirme ve Sosyal Paylaşım Projesi" adlı sosyal sorumluluk projesinin koordinatörlüğünü yürütmektedir. Bk. https://yenidenkullan.asbu.edu.tr/tr/proje-koordinatorleri 

Verdiği Dersler

Karşılaştırmalı Doğu Edebiyatları (ASBÜ) 

Klasik Türk Edebiyatı I - II- III- IV (ASBÜ)

Klasik Türk Edebiyatında Biyografi ve Otobiyografi (ASBÜ)

Osmanlı Türkçesi III (TOBB Üniversitesi)

Osmanlı Türkçesi I-II (ASBÜ)

Osmanlı Türkçesi Metinleri I -II (ASBÜ)

Ottoman Turkish I (ASBÜ Tarih Bölümü)

Osmanlı Türkçesi (ASBÜ Dilmer)

Türk Dili I-II (ASBÜ)

Farsça I (Hacettepe Üniversitesi, YL Dersi)

Farça I-II (İstanbul Kültür Üniversitesi, Ders Asistanlığı_2010-2015)

Klasik Türk Edebiyatı I- II- III- IV (İstanbul Kültür Üniversitesi, Ders Asistanlığı_2010-2015)

Video Görsel

yunus emre 2017_afişdfYeniden Kullan 9_Hürriyet  a a a a a a

Tanımlayıcı Bilgi

Osmanlı ve Fars edebiyatları üzerine çalışmaları olan, Osmanlı kültürünün İngiltere'deki alımlanışını  oryantalist ekoller ve yeni arşiv belgeleri üzerinden farklı perspektiflerden yorumlamaya çalışan, yayımlarıyla Osmanlı kültür tarihi araştırmalarına katkı sunmaya çalışan bir akademisyen.

 
 
 
 
Web URL
nagihangur

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.