Ana içeriğe atla

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (TDEB), Türk edebiyatını dünya edebiyatlarıyla karşılaştırmalı olarak modern eleştiri kuramları ışığında araştırmayı ve öğretmeyi amaçlar. Bölümün hedefi, lisans düzeyinden başlayarak öğrencilere eleştirel düşünme, fikirlerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde ifade etme becerilerini kazandırmaktır. ASBÜ TDEB, araştırma odaklı bir bölüm olarak Türk edebiyatını yenilikçi fikir, bakış ve yöntemlerle ele alma iddiasıyla benzeri programlardan farklılaşır. TDEB şu araştırma alanlarına, yöntemlerine ve başlıklarına odaklanır: karşılaştırmalı edebiyat, edebiyat kuramları ve eleştiri, küresel dünyada edebiyatın işlevi ve diğer disiplinlerle etkileşimi,  dilbilim, metin analizi, filoloji, kültürel çalışmalar, sosyal bilimlerde dijital teknolojilerin kullanımı.

Belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda; öğrenmenin bireyselleştirildiği, yerinde öğrenme fırsatlarının sunulduğu, etkin düşünce ve öğrenme yöntemleriyle zenginleştirilmiş, yaratıcılık ve özgünlüğü destekleyen öğrenci merkezli öğretim modeli benimsenir. Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreci içinde ulusal ve uluslararası projelere ve değişim programlarına katılma, toplumsal duyarlılık faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alma, ilgili kurum ve kuruluşlarda staj yapma olanaklarıyla uygulamalı öğrenme deneyimi kazanmaları sağlanır. Bölüm, yenilikçi ve disiplinler arası bakış açısına sahip akademik kadrosu ile öğrencilerine dinamik bir araştırma ve öğrenme ortamı sunmaktadır. Bölümün eğitim dili %30 İngilizcedir ve öğrencilerin bölüm derslerine başlamadan önce İngilizce Dil Hazırlık Okulunu başarı ile tamamlamaları beklenir. 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.