Ana içeriğe atla

 

ASBÜ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı; dil, kültür, edebiyat ve bunlara bağlı farklı sanat ve bilim dallarında yetişmiş donanımlı bireylere olan gereksinimi karşılayacak şekilde geleceğin eğitimci, akademisyen, dilbilimci, eleştirmen, şair ve yazarlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 4 farklı ana bilim dalını kapsayan eğitim planında, Türk edebiyatının tarihsel gelişimi ve türlerine, Türk edebiyatındaki tartışmalara, Türk edebiyatına ilişkin yaklaşım, kuram ve yöntemlere, öğrencilerin eleştirel okuma, yazma ve akademik araştırma becerilerini geliştirmeye odaklanan derslere yer verilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin, üniversite bünyesinde bulunan Psikoloji, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Tarih vb. bölümlerden ders almaları ve bölümler arası bilimsel işbirliğine katkı sunmaları desteklenmektedir.

ASBÜ Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı; edebiyat, dil ve kültürü kuramsal, eleştirel ve karşılaştırmalı metotlarla ele alacak çalışmalara duyulan ihtiyacı karşılamak üzere yapılandırılmıştır. Bu bağlamda ASBÜ Türk Dili ve Edebiyatı  Programı; Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde araştırma yapabilecek ve doktora eğitimine devam edebilecek bilgi ve beceriye sahip, Türk dili ve edebiyatı alanında özgün ve yenilikçi araştırmalar yapmak için gerekli kuramsal ve analitik yöntemlere hâkim, akademik araştırma yöntem ve becerilerine sahip, etkin konuşma ve yazma becerileri olan, Türk dili ve edebiyatının tarihsel gelişimi ve güncel meseleleri hakkında geniş bilgi birikimi olan, Türk dili ve edebiyatını çağdaş dünya edebiyatları ile karşılaştırmalı olarak ele alabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.