Ana içeriğe atla

ASBÜ Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, Türkiye’deki üniversitelerde bu alanda gözlemlenen bazı eksiklikleri gidermek, edebiyat, dil ve kültürü kuramsal, eleştirel ve karşılaştırmalı metotlarla ele alacak çalışmalara duyulan ihtiyacı karşılamak üzere yapılandırılmıştır. ASBÜ Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programının 4 farklı ana bilim dalını kapsayan eğitim planında, Türk edebiyatının tarihsel gelişimi ve türlerine, Türk edebiyatındaki tartışmalara, Türk edebiyatına ilişkin yaklaşım, kuram ve yöntemlere, öğrencilerin eleştirel okuma, yazma ve akademik araştırma becerilerini geliştirmeye odaklanan derslere yer verilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin, üniversite bünyesinde bulunan Psikoloji, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Tarih vb. bölümlerden ders almaları ve bölümler arası bilimsel iş birliğine katkı sunmaları sağlanacaktır.

Dil, kültür, edebiyat ve bunlara bağlı farklı sanat ve bilim dallarında yetişmiş donanımlı bireylere duyulan gereksinimi karşılayacak şekilde tasarlanmış programı ile geleceğin akademisyen, dilbilimci, eleştirmen, şair ve yazarlarını yetiştirmeyi amaçlayan Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, Türkiye’nin zengin edebî ve kültürel mirasını derinlemesine inceleyebilecek ve bu mirası dünyanın diğer kültürleriyle ilişkili olarak ele alabilecek, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının ihtiyacını karşılamak amacıyla nitelikli, ulusal ve uluslararası projelerde yer almaya hevesli ve bunun için gerekli bilgi ve beceriye sahip, Türkiye’nin edebî ve kültürel mirasının bir alanında uzmanlaşmaya başlamakla birlikte, sosyal ve beşerî bilimlerin diğer alan ve disiplinleriyle de ilgilenen ve kendi uzmanlık alanını bunlarla ilişkilendirebilen, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak üretme/paylaşma konusunda tecrübeye sahip akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.