Ana içeriğe atla
Nagihan Gür
Doç. Dr. Nagihan GÜR

Osmanlı ve Fars edebiyatları üzerine çalışmaları olan, Osmanlı kültürünün İngiltere'deki alımlanışını  oryantalist ekoller ve yeni arşiv belgeleri üzerinden farklı perspektiflerden yorumlamaya çalışan, yayımlarıyla Osmanlı kültür tarihi araştırmalarına katkı sunmaya çalışan bir akademisyen.

 
 
 
 Biyografi

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden, 2007 yılında çift anadal programına kayıtlı olduğu Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünden lisans derecelerini aldı. 2007 yazında Allâme Tabatabâi Üniversitesinin (IRAN) Farsça Dil Öğretim Programına burslu öğrenci olarak katıldı. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünde yüksek lisans öğretimine devam eden Gür, 2009 yılında “Latîfî’nin Eleştirel Perspektifinden Osmanlı Divan Şiirinin Poetikası" başlıklı teziyle yüksek lisansı tamamladı. Aynı yıl Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 2013 yılında Türk Dil Kurumu ve TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Araştırma Burslarını almaya hak kazandı. 2013 yılında Türk Dil Kurumu bursiyeri olarak Chicago Üniversitesi (ABD) Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümünde misafir doktora öğrencisi/araştırmacı olarak bulundu. 2014 yılında, “Klasik Türk Edebiyatında Takriz” başlıklı doktora tezini tamamlayarak doktor unvanını aldı. 2010-2015 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Gür, 2017-2019 tarih aralığında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan yardımcılığını yürütmüştür. Osmanlı edebiyatı, edebiyat tarihi yazımı, biyografi geleneği, edebi tür tasnifleri, fal ve takriz yazını üzerine çalışmaları ve sunumları bulunan Gür, 2014 yılında Tûtînâme adlı Doğu klasiği ile 2020 yılında Hikâyenin Hikâyesi (Osmanlı'da Bir Kadın Anlatısı: Afîfe Hanım Sergüzeşti)'ni yayıma hazırladı. 2016 yılında Cambridge Üniversitesi (UK) Tarih Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulunan Gür, burada “Edebiyat Tarihi Yazımı Bağlamında E.J. Wilkinson Gibb’in Osmanlı Şiir Tarihi ve Bu Eserin Yazım Sürecinin Araştırılması”  ve “İskoç Oryantalist E. J. W. Gibb’in Okuma Pratikleri ve Osmanlı Kültürünü Anlama Çabaları” (2017-) başlıklı projelerini yürütmüştür. Nagihan Gür, şu an 19. yüzyıl Osmanlı edebiyat tarihi yazımı ve E. J. W. Gibb'in monografisi (kişisel arşivi, yazışmaları, yazma ve matbu eser kütüphanesi) üzerine bir kitap hazırlamaktadır.


Araştırma Alanları

Osmanlı ve Fars edebiyatları, Osmanlı kültür tarihi, 19. yüzyıl Osmanlı edebiyat tarihi yazımı, İskoç oryantalist E. J. W. Gibb'in biyografisi ve özel koleksiyonu, Osmanlı fal geleneği, takriz yazını


Verdiği Dersler

Osmanlı Türkçesi (Asbü Dilmer)

Türk Dili I - II (Asbü)

Farsça I (Hacettepe Üniversitesi, YL Dersi)

Farça I - II (İstanbul Kültür Üniversitesi, Ders Asistanlığı)

Klasik Türk Edebiyatı I- II- III- IV (İstanbul Kültür Üniversitesi, Ders Asistanlığı)

Osmanlı Türkçesi I 

Osmanlı Türkçesi Metinleri I

Ottoman Turkish I (Asbü Tarih Bölümü)


Video ve Görseller

Tûtînâme (Röportaj), Kitap Cafe, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sow2VvHDOSc

Tutiname

 

“The East as a Career: Exploring an Orientalist Circle in the British Archives,” London Yunus Emre Institute Young Scholar Series, 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=lAZwe0BAei4

 

“The East as a Career: Exploring an Orientalist Circle in the British Archives,” (Röportaj), Londra Aktüel, 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=MW1l89kl7y4

London Yunus Emre Institute_Young Scholar Series (17.11.2017)

 

"Asırlar Ötesinden Bir Kadın Hikâyesi," (Röportaj) Milliyet Gazetesi, 2020. 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/asirlar-otesinden-bir-kadin-hikayesi-6245958 

Hikâyenin Hikâyesi (Osmanlı'da Bir Kadın Anlatısı: Afîfe Hanım Sergüzeşti)Milliyet Gazetesi Röportaj_Hikâyenin Hikâyesi (Osmanlı'da Bir Kadın Anlatısı: Afîfe Hanım Sergüzeşti)

 

"Prescient Manuscripts: Fortune-telling text in the Ottoman Culture" ASBU Çarşamba Semineri (17.09.2014) 

ASBU Çarşamba Semineri (17.09.2014)