Ana içeriğe atla

 

 

  7 ve 9 Ekim 2019 tarihlerinde bölümümüz öğretim üyesi Dr. Zehra Sema Demir öncülüğünde, öğrencilerimizle birlikte Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne bir gezi düzenlendi. 

 

   ''Türk Halk Edebiyatı I'' dersinin müzede gerçekleştirildiği bu gezide, öğrencilerimiz özellikle Türk Halk Edebiyatı dersi içeriğiyle ilişkili olarak ''Altın Elbiseli Adam'' Sergisi'ne odaklandı. Öğrencilerimiz, Altay kültür ortamını yansıtan önemli bir arkeolojik bulgu olarak Altın Adam’ın Ankara’da sergileniyor olmasını heyecanla karşıladı.

 

   1969 yılında Esik bölgesine yakın bir kurganda ortaya çıkan ''Altın Elbiseli Adam'', Türk kültüründeki sürekliliği göstermesi bakımından da öğrencilerimizin dikkatini çekti. Altın Adam’ın yanı sıra Türklerin yazı kültür tarihini değiştirebilecek nitelikte olan gümüş kepçe, dönem ve sonrasına ait eserler de bölümümüzde okuyan öğrencilerimiz açısından çarpıcıydı.  Türk tarihini yeniden yorumlamamıza vesile olabileceği düşünülen bu buluntular, Türk edebiyatını da derinden anlama yolunda öğrencilerimize bir olanak sağladı.

 

   Öğrencilerimiz, “Altın Elbiseli Adam”ı Türk kültür tarihimiz açısından tekrar tekrar değerlendirmenin, kültürel kodlarımızı çözümlemek açısından bu esere yaklaşmanın doğru olacağını düşündüler. Onlar, bu serginin eğitim gördükleri alanda kendilerine katkıda bulunduğu yönünde hem fikirdi ve bu yönde bir ilgiyle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden ayrıldılar.